Cenu Česká kniha získala Anna Cima, čtenáři zvolili Jan Štiftera